Voordelen van het lidmaatschap

voordelen

Leden van onze vereniging genieten o.a. de volgende voordelen:

 • Belangenbehartiging naar en periodiek overleg met de verhuurorganisatie 
 • Belangenbehartiging naar en periodiek overleg met de gemeente Sluis
 • Belangenbehartiging door lidmaatschap van de ondernemersvereniging TOP Cadzand 
 • Inkoopvoordelen door de collectieve aanbesteding van diensten en goederen
 • Kwaliteitsbewaking op en transparantie in de afspraken met de dienstverleners op het park
 • Geprivilegieerde informatie via nieuwsbrieven, verslagen en rapporten
 • Ledenweekend op het park tijdens de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (november)
 • Centrale vraagbaak voor contractuele, beheersmatige en onderhoudstechnische zaken
 • Onderhoudsadvisering door middel van meerjarenonderhoudsplan (MJOP)
 • Jaarlijkse inventarisatie van de kwaliteitsbeleving van de eigenaren door middel van ledenenquête
 • Communicatiemogelijkheid met andere leden via digitaal forum 

Voorwaarden om lid te kunnen worden

voorwaarden

 Om lid te kunnen worden van onze vereniging, dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • Eigenaar zijn (natuurlijk of rechtspersoon) van één of meerdere villa's in het park (bewijs overleggen)
 • Kennis genomen hebben van de statuten van de vereniging
 • Het huishoudelijk reglement onderschrijven
 • Het privacybeleid onderschrijven
 • Voor lidmaatschap relevante informatie verstrekken (o.a. contactgegevens en adres op het park)
 • Voldoen van de door de Ledenvergadering vastgestelde contributie (momenteel €75,-) op rekeningnummer NL80 RABO 0112 8957 51 ten name van Communicatieplatform Noordzee Résidence Cadzand-Bad. De BIC-code van RABO is: RABONL2U
 • Verstrekken van een SEPA incasso-machtiging voor de jaarlijkse inning van de contributiebijdrage
 • Voldoen van de door de Ledenvergadering vastgestelde eenmalige registratiekosten (€100,-)

 U kunt uzelf als lid aanmelden via dit Inschrijfformulier