Voordelen van het lidmaatschap

voordelen

Leden van onze vereniging genieten o.a. de volgende voordelen:

 • Belangenbehartiging naar en periodiek overleg met de verhuurorganisatie 
 • Belangenbehartiging naar en periodiek overleg met de gemeente Sluis
 • Belangenbehartiging door lidmaatschap van de ondernemersvereniging TOP Cadzand 
 • Inkoopvoordelen door de collectieve aanbesteding van diensten en goederen
 • Kwaliteitsbewaking op en transparantie in de afspraken met de dienstverleners op het park
 • Geprivilegieerde informatie via nieuwsbrieven, verslagen en rapporten
 • Ledenweekend op het park tijdens de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (november)
 • Centrale vraagbaak voor contractuele, beheersmatige en onderhoudstechnische zaken
 • Onderhoudsadvisering door middel van meerjarenonderhoudsplan (MJOP)
 • Jaarlijkse inventarisatie van de kwaliteitsbeleving van de eigenaren door middel van ledenenquête
 • Communicatiemogelijkheid met andere leden via digitaal forum