De Vereniging

ALV

Algemeen

Tijdens een op 16 november 2013 in het Ledeltheater in Oostburg gehouden bijeenkomst, hebben 115 eigenaren van vakantievilla's in het recreatiepark Noordzee Résidence Cadzand-Bad, besloten tot het oprichten van een belangenvereniging met de volgende doelstelling:

"Het behartigen van de collectieve belangen van de eigenaren van vakantievilla's in het recreatiepark Noordzee Résidence Cadzand-Bad en ertoe bijdragen dat recreanten, die in het villapark verblijven, de kwalitatief hoogstaande recreatiebeleving ervaren die hoort bij een 5-sterren locatie."

De Vereniging Communicatieplatform Noordzee Résidence Cadzand-Bad werd opgericht bij notariële akte van 9 december 2013. Zij bezit volledige rechtsbevoegdheid en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland onder nummer 59397683.

Inmiddels telt de vereniging circa 260 leden, die gezamenlijk zo'n 75% van de 450 villa's in het park vertegenwoordigen.

bestuur

Bestuur

Het bestuur van de vereniging bestaat uit de volgende personen:

  • Bob Bron, voorzitter (2013)
  • Lex Helmich, secretaris (2013)
  • Joop van Waas, penningmeester (2020)
  • Kim van Kampen, lid (2015)
  • Ad Bastiaansen, lid (2013)

Het bestuur is bereikbaar via e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., of neemt u contact op via deze pagina: Contact.

De vereniging wenst te voldoen aan de normen voor 'goed bestuur', ook wel 'corporate governance' genoemd, en heeft daartoe een gedragscode opgesteld voor haar bestuurders en commissieleden. De code bevat normen over hoe in een bepaalde situatie te handelen en regels over procedures die moeten worden gevolgd. Bestuurders en commissieleden zijn op de naleving van de gedragscode aanspreekbaar en wanneer zij zich er niet aan houden, kan dat gevolgen hebben voor hun functioneren en voor hun positie. U kunt de gedragscode hier nalezen.

Het bestuur wordt bijgestaan door de volgende commissies:

Controle commissie

Deze commissie heeft tot doel de door de penningmeester gevoerde boekhouding te controleren en een oordeel uit te spreken over het gevoerde financiële beleid. Daarnaast kan zij door het bestuur worden belast met bijzondere controleopdrachten van financiële aard.

Bouw commissie

Doel van deze commissie is om algemene aanbevelingen te doen aan de eigenaren inzake het in technisch en esthetisch opzicht in degelijke staat houden van de woning als geheel, zodat deze conditie bijdraagt aan een optimaal wooncomfort en een lange levensduur.

Inkoop commissie

Het doel van de inkoopcommissie is het bieden van inkoopvoordelen aan de leden van de vereniging, door het uitschrijven van collectieve tenders voor de producten en diensten waar eigenaren van huizen op NRCB mee te maken krijgen.

Communicatie commissie

Deze commissie stelt zich tot doel om een effectieve en efficiënte informatieoverdracht te verzorgen van en naar de belangrijkste interne en externe belanghebbenden van de vereniging.

Juridische commissie

De commissie heeft tot doel om het bestuur desgevraagd te voorzien van juridisch advies en waar nodig additionele ondersteuning te bieden bij juridische procedures, die op verzoek van het Communicatieplatform worden gevoerd door externe specialisten.

Commissie beeld & kwaliteit

De commissie heeft tot doel om de positieve uitstraling van de landschappelijke structuren en de bebouwingselementen op het park te bevorderen. Dit doet zij door het actief bewaken van het beeld en de kwaliteit van zowel de algemene (publieke) ruimte als van de privé villa's, inclusief hun tuinen.