Voorwaarden om lid te kunnen worden

voorwaarden

 Om lid te kunnen worden van onze vereniging, dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • Eigenaar zijn (natuurlijk of rechtspersoon) van één of meerdere villa's in het park (bewijs overleggen)
  • Kennis genomen hebben van de statuten van de vereniging
  • Het huishoudelijk reglement onderschrijven
  • Het privacybeleid onderschrijven
  • Voor lidmaatschap relevante informatie verstrekken (o.a. contactgegevens en adres op het park)
  • Voldoen van de door de Ledenvergadering vastgestelde contributie (momenteel €75,-) op rekeningnummer NL80 RABO 0112 8957 51 ten name van Communicatieplatform Noordzee Résidence Cadzand-Bad. De BIC-code van RABO is: RABONL2U
  • Verstrekken van een SEPA incasso-machtiging voor de jaarlijkse inning van de contributiebijdrage
  • Voldoen van de door de Ledenvergadering vastgestelde eenmalige registratiekosten (€100,-)

 U kunt uzelf als lid aanmelden via dit Inschrijfformulier